Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
69/QĐ-THPT QT 20/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021
68/QĐ-THPT QT 08/10/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
30/QĐ-THPT QT 25/08/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
29/QĐ-THPT QT 10/08/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
27/QĐ-THPT QT 20/07/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
26/THPT QT 09/07/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
18/QĐ-THPT QT 20/04/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
70/QĐT-HPT QTr 27/10/2020 Quyết định, V/v công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2020
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên