Kế hoạch dạy học Giáo dục địa phương lớp 10 năm học 2022-2023

Kế hoạch dạy học Giáo dục địa phương lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

Kế hoạch cụ thể ở đây ...
Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2022-2023.

Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2022-2023.

Lượt xem:

...
Dự thảo KH kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023

Dự thảo KH kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch thi GVCN lớp giỏi cấp trường năm 2022-2023

Kế hoạch thi GVCN lớp giỏi cấp trường năm 2022-2023

Lượt xem:

...
Lịch công việc Tháng_Tuần_NH2022-2023_Trường

Lịch công việc Tháng_Tuần_NH2022-2023_Trường

Lượt xem:

Kế hoạch Công tác nhà trường THPT Quang Trung xem tại đây Lịch công tác tuần năm học 2022-2023 Lịch công tác THÁNG năm học 2022-2023 ...
Kế hoạch Tổ chức giáo dục hướng nghiệp- chọn nghề

Kế hoạch Tổ chức giáo dục hướng nghiệp- chọn nghề

Lượt xem:

...
KH kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021-2022.

KH kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021-2022.

Lượt xem:

...
Tiêu chí đánh giá tiết dạy giáo viên dạy giỏi

Tiêu chí đánh giá tiết dạy giáo viên dạy giỏi

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »