KHGD nhà trường năm học 2021-2022

KHGD nhà trường năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch dạy và học trực tuyến từ ngày 13/9/2021

Kế hoạch dạy và học trực tuyến từ ngày 13/9/2021

Lượt xem:

Thời khóa biểu học trực tuyến từ 13/9/2021. Tiết trống là tiết giải lao chờ tiết tiếp theo. ...
Kế hoạch thi tiết cận kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Kế hoạch thi tiết cận kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2020.

Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2020.

Lượt xem:

...
Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Lượt xem:

...