Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
40/KH-THPTQT 13/12/2022 Kế hoạch, Thông báo, Về việc tổ chức kiểm tra, cuối học kỳ I - Năm 2022- 2023
27/KH THPTQT 15/12/2021 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ 1 -Năm học 2021-2022- Trực tuyến (06 môn còn lại)
26/KH-QT 01/12/2021 Kế hoạch, V/V tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, hướng đến chọn giáo viên tham dự Hội thi dạy giỏi cấp tỉnh năm 2021-2022