Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
69/QĐ-THPT QT 20/10/2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2021
68/QĐ-THPT QT 08/10/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
30/QĐ-THPT QT 25/08/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
29/QĐ-THPT QT 10/08/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
27/QĐ-THPT QT 20/07/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
26/THPT QT 09/07/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
18/QĐ-THPT QT 20/04/2021 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021
70/QĐT-HPT QTr 27/10/2020 Quyết định, V/v công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2020