Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/QĐ-THPTQT 07/02/2023 Quyết định, VV công khai thực hiện điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023
11/QĐ-THPTQT 01/02/2023 Quyết định, VV công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quí 4 năm 2022 của trường THPT Quang Trung
05/QĐ-THPT QT 18/01/2023 Quyết định, V/V công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2023
90/QĐ-THPT QT 30/12/2022 Quyết định, V/v công bố công khai dự toán thu chi ngân sách 2022
69/QĐ-THPT QT 12/10/2022 Quyết định, V/V công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý III năm 2022 của trường THPT Quang Trung
67/QĐ-THPT QT 05/10/2022 Quyết định, V/V công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022 của trường THPT Quang Trung
43/QĐ-THPT QT 12/08/2022 Quyết định, V/V công khai dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022 trường THPT Quang Trung
35/QĐ-THPT QT 16/06/2022 Quyết định, V/V công bố công khai dự toán - chi ngân sách của THPT Quang Trung 2022
36/QĐ-THPT QT 16/06/2022 Quyết định, V/V công khai Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước, nguồn khác 2021
18/QĐ-THPT QT 12/04/2022 Quyết định, V/V Công khai đánh gia thực hiện dự toán - thu chi ngân sách Quý I năm 2022 của trường THPT Quang Trung
07/QĐ-THPTQT 21/01/2022 Quyết định, Quyết định cử cb,gv dự hội thảo MegaSchool- dạy học trực tuyến
01/QĐ-THPTQT 14/01/2022 Quyết định, v/v công khai dự toán thu - chi ngân sách 2021 trường THPT Quang Trung
Trang 1 / 212»