Quyết định khen thưởng HSG cấp trường năm học 2022-2023

Quyết định khen thưởng HSG cấp trường năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Dự thảo KH kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023

Dự thảo KH kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Hoạt động giáo dục trải nghiệm Tổ chuyên môn Sử-Địa-GDCD-TD-QP năm 2022-2023

Hoạt động giáo dục trải nghiệm Tổ chuyên môn Sử-Địa-GDCD-TD-QP năm 2022-2023

Lượt xem:

20/10 /2022 Tổ Sử _Địa_Địa_GDCD_TD_QP phối hợp với tổ tư vấn tâm lý học đường, Đoàn trường, Ban văn nghệ tổ chức chương trình ngoại khóa “ÂM VANG QUANG TRUNG” với nhiều hoạt động sôi nỗi. 💯💯💯💯 Chương trình gồm 2 vòng: 🥳🥳🥳 Vòng 1: xử lý tình huống với các chỉ đề, Bạo lực học đường, an toàn giao thông, phồng chống đuối nước, tảo hôn, tệ nạn... ...
Quy chế Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023

Quy chế Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2022-2023

Lượt xem:

Học sinh đăng ký trực tuyến (nhận link, QR code tại mục Thời gian đăng ký) ...
Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ II (2021-2022-Dự thảo)

Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ II (2021-2022-Dự thảo)

Lượt xem:

...
Dự thảo lần 2: Kế hoạch kiểm tra Cuối kỳ 1 (2021-2022)

Dự thảo lần 2: Kế hoạch kiểm tra Cuối kỳ 1 (2021-2022)

Lượt xem:

...
Dự thảo lần 2: Kế hoạch Kiểm tra trực tuyến giữa kỳ 1-Năm học 2021-2022

Dự thảo lần 2: Kế hoạch Kiểm tra trực tuyến giữa kỳ 1-Năm học 2021-2022

Lượt xem:

Dự thảo lần 2: Kế hoạch Kiểm tra trực tuyến giữa kỳ 1-Năm học 2021-2022 (các môn còn lại chưa kiểm tra) ...
Trang 1 / 3123 »