Hình ảnh tiết dạy STEM của nhóm Sinh học

Hình ảnh tiết dạy STEM của nhóm Sinh học

Lượt xem:

...
Sản phẩm video giới thiệu sách của học sinh trường THPT Quang Trung tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023

Sản phẩm video giới thiệu sách của học sinh trường THPT Quang Trung tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023

Lượt xem:

1/ Nhật Trung -12C1 https://youtu.be/7zZoqE_FAG0https://youtu.be/7zZoqE_FAG0 2/ Kiều Trâm -12C1 https://youtu.be/Cfw9xjpRu2U;https://youtu.be/Cfw9xjpRu2U 3/ Diệu –11B1 https://youtu.be/mRjbI_Zq5Fw https://youtu.be/mRjbI_Zq5Fw 4/ Kim Ngân – 11B1 https://youtu.be/shOqWa_rZwYhttps://youtu.be/shOqWa_rZwY 5/ Mai Anh -10A7 https://youtu.be/Lb3vEp__844https://youtu.be/Lb3vEp__844 6 /Thanh Thúy -10A1 https://youtu.be/iogfIvAT99chttps://youtu.be/iogfIvAT99c 7/ Thanh Lam -10A1 https://youtu.be/eHjGaceKoYEhttps://youtu.be/eHjGaceKoYE 8/ Ly Ly -10A1 https://youtu.be/uI5qQ1ehYU4https://youtu.be/uI5qQ1ehYU4 ...
Sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Chi bộ trường THPT Quang Trung chủ trì tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý II/2023: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và yêu cầu xây dựng con người mới”, vận dụng, liên hệ trong xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng... ...
Chi bộ trường THPT Quang Trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I – năm 2023: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới

Chi bộ trường THPT Quang Trung tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I – năm 2023: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới

Lượt xem:

Đồng chí: Nguyễn Trung Tín – Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí: Nguyễn Trung Tín – Phó Bí thư Chi bộ chủ trì thảo luận về học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng trong xây dựng văn hóa trong Đảng và văn hóa công sở trường học. Đồng chí: Nguyễn Đức Triều báo cáo tham luận tại buổi... ...
Trang 1 / 512345 »