Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 12 – cấp tỉnh năm 2020. Chúc mừng em Cao Thị Ngọc Quỳnh 12C1- đạt giả Ba môn Địa lí.

Lượt xem:

Đọc bài viết