Đăng ký thi HSG năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh trường THPT Quang Trung (Quảng Ngãi) đăng ký dự thi chọn HSG năm học 2021-2022
bằng cách kích vào link, hoặc quét mã QR code ở kế hoạch dưới:
(Thời hạn đăng ký trước ngày 11/10/2021).