Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh ra sức thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến đến đại hội lần thứ XIII của Đảng!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh ra sức thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến đến đại hội lần thứ XIII của Đảng!
Nhìn lại những hình ảnh đẹp, dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển.

Tập thể chi bộ trường THPT Quang Trung (5/2020)

Quang cảnh hội trường, tình hình đại biểu tham dự trước đại hội.

Lễ Chào cờ trang nghiêm.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Đại biểu, đảng viên nghiên cứu văn kiện đại hội.

Đ/c Nguyễn Duy Anh – Bí thư chi bộ và đ/c Nguyễn Trung Tín – Phó Bí thư chi bộ (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Chia tay đồng chí Nguyễn Hải Thịnh – Nguyên Bí thư chi bộ (giai đoạn 2018-2020) và đ/c Nguyễn Thị Xuân- Chi ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020.