Dự thảo lần 2: Kế hoạch Kiểm tra trực tuyến giữa kỳ 1-Năm học 2021-2022

Dự thảo lần 2: Kế hoạch Kiểm tra trực tuyến giữa kỳ 1-Năm học 2021-2022

Lượt xem:

Dự thảo lần 2: Kế hoạch Kiểm tra trực tuyến giữa kỳ 1-Năm học 2021-2022 (các môn còn lại chưa kiểm tra) ...
Kế hoạch dạy và học trực tuyến từ ngày 13/9/2021

Kế hoạch dạy và học trực tuyến từ ngày 13/9/2021

Lượt xem:

Thời khóa biểu học trực tuyến từ 13/9/2021. Tiết trống là tiết giải lao chờ tiết tiếp theo. ...
Thí sinh lớp 12 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC 2021 (trực tuyến)

Thí sinh lớp 12 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC 2021 (trực tuyến)

Lượt xem:

Video hướng dẫn đăng ký điều chỉnh nguyện vọng https://tuoitre.vn/video-huong-dan-dieu-chinh-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-truc-tuyen-20210825193212962.htm ...