CB,GV,NV trường THPT Quang Trung tham gia góp ý dự thảo Quy chế chuyên môn năm học 2021-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Quang Trung, góp ý dự thảo Quy chế chuyên môn năm học 2021-2022. Nội dung góp ý gửi qua mail cmc3quangtrungquangngai@gmail.com trước 25/10/2021.

Trân trọng!